1

Druki do pobrania

„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Druki do pobrania

  1. dwonload-poradnia
  2. dwonload-poradnia2
DRUKI DO POBRANIA

 

Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Opinia nauczyciela języka polskiego.

Opinia szkoły o uczniu klasy I-III.

Opinia szkoły o uczniu klasy IV – VIII .

Skierowanie do poradni – trudności ogólne.

Wniosek o wydanie opinii.

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie wydania opinii o specyficznych zaburzeniach rozwojowych.

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wniosek o wydanie karty indywidualnej ucznia.

Zaświadczenie lekarskie.

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego (kształcenie specjalne, indywidualne nauczanie itp.).

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Zgłoszenie na badania diagnostyczne.