Edukacja włączająca – identyfikowanie potrzeb ucznia z SPE.

W odpowiedzi na 6 priorytet  podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty” proponujemy w ramach wspomagania szkół i placówek przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej (w formie warsztatów) p.n.: „Edukacja włączająca – identyfikowanie potrzeb edukacyjnych ucznia ze SPE”.  Termin i czas trwania szkolenia – do uzgodnienia z zamawiającym – nie krócej jednak niż 3 godziny dydaktyczne. Termin realizacji: do końca maja 2018 r. Liczba uczestników w grupie:10 – 15 osób. Zgłoszenia  proszę dokonywać telefonicznie u prowadzącej  szkolenie – Moniki Tusińskiej tel. 695-888-047

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>