GRUPA DLA NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH Sieć współpracy i samokształcenia

            Serdecznie zapraszamy nauczycieli wspomagających, którzy pracują w szkołach i przedszkolach z dziećmi   i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   na spotkanie grupy wsparcia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Celem grupy jest  wymiana doświadczeń, zasobów (materiałów),  stosowanych metod pracy oraz konsultowanie indywidualnych problemów. Sieć współpracy               i  samokształcenia polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces opierający się na zasadzie partnerstwa. Nauczyciele będą mieli możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych, budowania poczucia własnej wartości, doskonalenia   w zakresie rozwoju osobistego, dokonywania ewaluacji własnej pracy.

Udział w grupie daje nauczycielowi możliwość kontaktu z innymi placówkami, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów pozwalają nauczycielom spojrzeć na trudności z różnych perspektyw. Sieci stanowią  uzupełnienie dotychczasowych form doskonalenia nauczycieli, wpływają na poszerzanie kompetencji.

Prowadzący to pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

Monika Tusińska – pedagog

Michał Próchniak – psycholog

 

Pierwsze spotkanie proponujemy w  dniu 23.10.2018r. (wtorek), o godzinie 15.30

(terminy kolejnych spotkań uzgodnione zostaną z uczestnikami, optymalnie                           raz w miesiącu).

Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Puławach,

  1. Królewska 19, w gabinecie nr 5.

 

Zgłoszenia i informacje: M.Tusińska tel. 695-888-047,

lub osobiście  w sekretariacie Poradni, ewentualnie pod nr tel. 81 886- 47- 96

 

Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 12 osób).

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>