Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z Zespołem Aspergera.

Spotkania od lutego 2018 r. – raz w miesiącu (dokładna pora do ustalenia), czas trwania – około 2 godzin.

Spotkania mają na celu wsparcie psychiczne rodziców, którzy borykają się z problemami związanymi z wychowaniem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W szczególności planujemy zająć się sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami, wymianą doświadczeń wychowawczych między rodzicami. Planujemy także zapoznanie rodziców z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia specjalnego. Tematyka spotkań będzie dostosowana do zgłaszanych przez rodziców potrzeb. Osoba do kontaktu – Danuta Rene – Błoch tel. 506 902 363

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>