Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z Zespołem Aspergera.

  • Spotkania od 15 października 2018 r. do czerwca/lipca 2019 r. – 1 raz w miesiącu – poniedziałki – dokładne terminy ustalone będą na pierwszym spotkaniu.
  • Czas trwania – około 2 godz.
  • Osoba do kontaktu – Danuta Rene – Błoch – tel. 506 902 363

 

Przede wszystkim pragniemy wzmocnić psychicznie rodziców, którzy znaleźli się w tej określonej sytuacji chorobowej ich dzieci – poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób.

Planujemy zająć się w szczególności problemem radzenia sobie z trudnymi emocjami w związku z sytuacją około chorobową, wymianą doświadczeń wychowawczych między rodzicami. Pragniemy zapoznać rodziców z obowiązującymi aktami prawnymi związanymi z sytuacja chorobową ich dzieci.

Poza tym jesteśmy otwarte na wszelkie sugestie ze strony rodziców co do tematyki spotkań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>