1

Kontakt

„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Kontakt

WYŚWIETL MAPĘ                                                                       

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach (aleja Królewska 19, 24 – 100 Puławy, mail: poradnia.pulawy@wp.pl)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie za pośrednictwem strony internetowej https://poradnia.pulawy.pl/kontakt/ na podstawie art. 6 lit. a) ww. Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne do zadania pytania  i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Państwa dane zostaną przekazanie firmie hostującej stronę internetową.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUŁAWACH

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUŁAWACH

im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego

24-100 Puławy,
Aleja Królewska 19
tel./fax 81 886 47 96

e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl

Telefony:

Kancelaria – wew – nr 12 (Karol Wójcik – starszy specjalista d/s administracyjno – kadrowych, Ewelina Cieślak – Muszyńska – referent)

Dyrektor – wew – nr 13 (dr Dariusz Perszko)

Pokój nr 1 – wew – nr 15 (pedagodzy: mgr Anna Szałas, mgr Sylwia Mrowiec)

Pokój nr 2 – wew – nr 16 (psycholog mgr Joanna Stępień, pedagog mgr Anna Korpysa)

Pokój nr 3 – wew – nr 17
(psycholog mgr Agnieszka Biernacka  – Olesiejuk, pedagog mgr Edyta Furtak)

Pokój nr 4 – wew – nr 18
(psycholog mgr Michał Próchniak, psycholog mgr Aleksandra Oczkowska)

Pokój nr 5 – wew – nr 19
(psycholog mgr Monika Łagowska-Gaweł, pedagog mgr Monika Tusińska)

Pokój nr 6 – wew – nr 20
(logopeda mgr Agnieszka Goluch-Romanowska, surdologopeda mgr Jolanta Jankowska)

Pokój nr 7 – wew – nr 21
(psycholog mgr Angelika Butryn, pedagog mgr Aneta Ciesielska-Głowacka)

Pokój nr 8 – wew – nr 22
(psycholog: mgr Krystyna Cieniuch, mgr Katarzyna Wójtowicz)

Pokój nr 9 – wew – nr 23
(psycholog: mgr Iwona Jarosz, mgr Danuta Rene-Błoch)

Pokój nr 10

pedagodzy: mgr Piotr Bentkowski, mgr Szymon Kotowski

Kancelaria pracuje w godz. 8:00 – 16:00Nr%20pokoju,Nr%20wewn.,Imi%C4%99%20i%20nazwisko,PN,WT,%C5%9AR,CZW,PT|Nr%201,wewn.15,mgr%20Sylwia%20Mrowiec,—-,—-,—-,—-,12.00%20-%2013.00|Nr%201,wewn.15,mgr%20Anna%20Sza%C5%82as,—-,—-,—-,16.00%20-%2017.00,—-|Nr%202,wewn.16,mgr%20Anna%20Korpysa,8.00%20-%209.00,—-,—-,—-,—-|Nr%202,wewn.16,mgr%20Aleksandra%20Oczkowska,12.00%20-%2013.00,—-,—-,—-,—-|Nr%203,wewn.17,mgr%20Agnieszka%20Biernacka%20-%20Olesiejuk,—-,—-,—,16.30%20-%2017.30,—-|Nr%203,wewn.17,mgr%20Edyta%20Furtak,—-,—-,16.30-%2017.30,—-,—-|Nr%204,wewn.18,mgr%20Micha%C5%82%20Pr%C3%B3chniak,—-,—-,8.00%20-%209.00,—-,—-|Nr%204,wewn.18,mgr%20Joanna%20St%C4%99pie%C5%84,—-,—-,17.00%20-%2018.00,—-,—-|Nr%205,wewn.19,mgr%20Monika%20%C5%81agowska%20-%20Gawe%C5%82,—-,16.30%20-%2017.30,—-,—-,—-|Nr%205,wewn.19,mgr%20Monika%20Tusi%C5%84ska,—-,—-,—-,14.00%20-%2015.00,—-|Nr%206,wewn.20,mgr%20Jolanta%20Jankowska,—-,—-,—-,12.00%20-%2013.00,—-|Nr%206,wewn.20,%20mgr%20Agnieszka%20Goluch%20-%20Romanowska,—-,—-,16.00%20-%2017.00,—-,—-|Nr%207,wewn.21,mgr%20Angelika%20Butryn,—-,—-,16.30%20-%2017.30,—-,—-|Nr%207,wewn.21,mgr%20Aneta%20Ciesielska%20-%20G%C5%82owacka,—-,,—-,—-,12.00%20-%2013.00|Nr%208,wewn.22,mgr%20Krystyna%20Cieniuch,—-,8.00%20-%209.00,—-,—-,—-|Nr%208,wewn.22,mgr%20Katarzyna%20W%C3%B3jtowicz,—-,12.00%20-%2013.00,—-,—-,—-|Nr%209,wewn.23,mgr%20Danuta%20Rene%20-%20B%C5%82och,13.00%20-%2014.00,—-,—-,—-,—-|Nr%209,wewn.23,mgr%20Iwona%20Jarosz,—-,—-,13.00%20-%2014.00,—-,—-|Nr%2010,—,mgr%20Piotr%20Bentkowski,—-,—-,—-,13.00%20-%2014.00,—-|Nr%2010,—,mgr%20Szymon%20Kotowski,—-,12.00%20-%2013.00,—-,—-,—-|Dyrektor,wewn.13,dr%20Dariusz%20Perszko,—-,—-,7.45%20-%208.45,—-,—-