Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wspomagających.

                         

  • Zapraszamy nauczycieli wspomagających, którzy pracują w szkołach i przedszkolach z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Sieć współpracy i samokształcenia polega na nawiązywaniu    i podtrzymywaniu relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Nauczyciele będą mieli możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych, budowania poczucia własnej wartości, doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, dokonywania ewaluacji własnej pracy. Sieci stanowią  uzupełnienie dotychczasowych form do doskonalenia nauczycieli, wpływają na poszerzanie kompetencji. Najbliższe spotkanie proponujemy w  dniu 21 listopada 2017 r. (wtorek), o godzinie 15.30 (terminy kolejnych spotkań do uzgodnienia, optymalnie raz w miesiącu)., Zgłoszenia i informacje: Monika Tusińska tel. 695-888-047.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>