Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem

stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach organizuje Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pierwsza edycja zajęć rozpoczyna się już w lutym 2020 r. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min.

 

W czasie zajęć dzieci nabywają umiejętności społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się m.in.:

  • jak nawiązywać prawidłowy kontakt z rówieśnikami,
  • jak komunikować się w różnych sytuacjach społecznych,
  • jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami,
  • jak radzić sobie z porażką,
  • jak czekać na swoją kolej,
  • jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Uczestnicy będą mieli okazję przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, rozpoznawania treści przeżywanych emocji, przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy, która pobudza wyobraźnię, kreatywność oraz sprzyja umiejętności współpracy i rozwiązywania problemów.

 

Terapeuci: Angelika Butryn, psycholog prowadzący

Danuta Rene – Błoch, psycholog wspierający

Zapraszamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>