Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli.

W ramach realizacji 5 priorytetu polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły” wychodzimy z ofertą realizacji warsztatów umiejętności wychowawczych adresowanych wyłącznie do nauczycieli (wszystkich rodzajów placówek oświatowych). Propozycja obejmuje realizację programu profilaktyki uniwersalnej o nazwie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.   Program ukierunkowany jest na zwiększenie kompetencji wychowawczych wychowawców i nauczycieli,  jest realizowany w małej grupie (12 osób)   w ciągu 10 tygodni  w łącznym wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Realizacja zaplanowana jest od stycznia 2018 r. (szczegóły omówione zostaną indywidualnie z zakwalifikowanymi uczestnikami).  Zapisy i informacje u prowadzącej : Edyta Furtak tel. 502-992-648

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>