„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Oferta poradni psychologicznej w Puławach - ZAJĘCIA GRUPOWE

Grupowe zajęcia wspierające gotowość szkolną.
GRUPOWE ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE  GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ  DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Obniżenie wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego wywołało wątpliwości rodziców  i nauczycieli, czy dzieci sześcioletnie osiągnęły gotowość szkolną czyli taki poziom rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalno – społecznego, który pozwala sprostać wymaganiom szklonym.

Zajęcia wspierające gotowość szkolną mają na celu lepsze przygotowanie dzieci do rozpoczęcia przygody ze szkołą.

Program zajęć zawiera elementy:

 • edukacji matematycznej,
 • edukacji przyrodniczej,
 • przygotowania do nauki czytania i pisania.

Założeniem programu jest również rozwijanie sprawności motorycznej  i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz  kompetencji emocjonalno – społecznych.

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkie dzieci, których rodzice zainteresowani są  wspomaganiem rozwoju psychofizycznego oraz doskonaleniem umiejętności niezbędnych do podejmowania zadań szkolnych.

Scenariusze zajęć skonstruowane są tak, aby dzieci miały możliwość pracy przy stoliku, zabawy w kręgu oraz rozładowania napięcia poprzez ruch.

Zajęcia wspierające gotowość szkolną prowadzone są w małych 6 – osobowych grupach.

 Adresowane są do dzieci od 5 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole.

 Osoby prowadzące:

Angelika Butryn – psycholog i Aneta Ciesielska – Głowacka – pedagog

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w cyklu 5 spotkań i trwają 45 minut.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dzień tygodnia oraz godzina rozpoczęcia spotkań ustalane są ze zgłaszającymi się uczestnikami (godzina popołudniowa, prawdopodobnie ok. 15, w dni robocze).

Zajęcia będą odbywać się w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przy AL. Królewskiej 19 w Puławach (tel. 81 886 47 96)

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach (tel. 81 886 47 96).

Grupowe zajęcia psychomotoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
GRUPOWE ZAJĘCIA PSYCHOMOTORYCZNE  DLA DZIECI W WIEKU  PRZEDSZKOLNYM

Powszechnie obserwuje się tendencję do ograniczania swobody ruchowej dziecka i wzrost liczby dzieci mających problemy z koordynacją, wady postawy, trudności w szkole oraz słabe umiejętności społeczne.

Głównym celem zajęć psychomotorycznych jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka.

Psychomotoryka pozwala:

 • poznawać świat poprzez zabawę,
 • pokonywać trudności,
 • nauczyć się pomagać innym,
 • zdobyć pewność siebie,
 • nauczyć się oceniać samego siebie.

 

Do grupy psychomotorycznej trafiają zarówno dzieci z problemami rozwojowymi, jak i dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju.

Dzieci mają możliwość wyrażać siebie przez działanie i rozwijać się w naturalny sposób. W tym celu dąży się do rozwijania takich postaw jak tolerancja, szacunek i akceptacja dla inności. Zajęcia psychomotoryczne mają charakter zabawy, podczas której dzieci mają okazję wczuć się w jakąś rolę, realizują naturalną potrzebę ruchu, uczą się przez doświadczanie i współdziałanie, przeżywają przygody. Zajęcia te korzystnie wpływają na rozwój motoryczny, umysłowy oraz emocjonalno-społeczny.

Ćwiczenia ruchowe sprzyjają uczeniu się. Dzieci stają się bardziej otwarte na nowe wyzwania, akceptują siebie i innych.  “Jestem zadowolony z tego, jaki jestem, ale wiem, że mogę nauczyć się jeszcze wielu rzeczy!”.

Zajęcia psychomotoryczne prowadzone są w małych grupach (6 – osobowych), odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa i swobody.

Adresowane są do dzieci od 5 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole.

 Osoby prowadzące:

Angelika Butryn – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ukończyła szkolenie nt. “Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka”, zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci młodszych (0 – 7 lat).

Aneta Ciesielska – Głowacka – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ukończyła szkolenie nt. “Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka”, zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci młodszych (0 – 7 lat).

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w cyklu 10 spotkań i trwają 1 godzinę     (60 minut) – udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dzień tygodnia oraz godzina rozpoczęcia spotkań ustalane są ze zgłaszającymi się uczestnikami. (Godzina popołudniowa, prawdopodobnie ok. 15, w dni robocze –  zajęcia nie mogą odbywać się w soboty i niedziele).

Zajęcia będą odbywać się w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przy AL. Królewskiej 19 w Puławach (tel. 81 886 47 96)

O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach tel. 81 886 47 96

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.
                                                                                                                                                 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

 

 

Grupę wsparcia dla rodziców dziecka z uszkodzonym słuchem istniejącą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach tworzą rodzice dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Uczestnicy spotykają się regularnie, od pięciu lat raz w miesiącu (w godzinach 16.00 – 18.00), by mówić o swoich problemach i dawać sobie wzajemnie zrozumienie i oparcie, które może być dla konkretnych osób podstawą do rozwiązywania swoich problemów związanych z wychowaniem niesłyszącego dziecka.

Nasza grupa to tzw. grupa otwarta – na każdym spotkaniu są osoby, które miały ochotę przyjść danego dnia: są to rodzice dzieci uczęszczających na terapię do naszej Poradni  a także rodzice którzy dowiedzieli się o naszych działaniach w Związku Głuchych lub z innego źródła. Tak więc bywa, że spotykają się ludzie, którzy w zasadzie widzą się po raz pierwszy w życiu, i nie wiadomo, kiedy znów będą mieli okazję wymienić swoje doświadczenia. Jest oczywiście i tak, że pewna grupa rodziców pojawia się na naszych sesjach regularnie i ci – prawdopodobnie – korzystają ze spotkań najwięcej.

Grupę prowadzą  dwie osoby (surdologopeda, psycholog) a więc grupa wsparcia dla rodziców ma swoich stałych liderów. Podczas sesji prowadzący starają się – to ważna uwaga – przede wszystkim występować w rolach „osób prywatnych”; czasem tylko – wyraźnie to zaznaczając – dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą zawodową.

 

Celem prowadzonych zajęć jest:

 1. Nauczenie rodziców komunikacji wewnątrz systemu rodzinnego, swoich potrzeb bytowych i emocjonalnych związanych z zachorowaniem jednego z członków rodziny.
 2. Zapoznanie rodziców z działaniem mechanizmów obronnych nasilonych przez pojawienie się choroby.
 3. Nauka radzenia sobie w oparciu o własne zasoby ekonomiczne i osobowościowe w krytycznych momentach choroby.

 

Prowadzący:

mgr Jolanta Jankowska – surdologopeda,

dr Dariusz Perszko – psycholog

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Od 6 października 2014 r., w naszej Poradni działa grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Spotykamy się co dwa tygodnie, w poniedziałki o godzinie 16.00 (do 19.00)

Uczestnicy grupy to rodzice zarówno Ci, którzy znają diagnozę od niedawna, jak i Ci, którzy już wiele przeszli.

W części warsztatowej rodzice nabywają nowe umiejętności, np. uczą się jak radzić sobie z trudnymi emocjami, stresem, frustracją  itp., natomiast w drugiej części spotkania zajmujemy się sprawami bieżącymi czyli tematami nurtującymi uczestników.

Spotkania grupy wsparcia są okazją do poznania innych rodziców borykających się z podobnymi problemami, możliwością wymiany doświadczeń, wysłuchania  jak  inni radzą  sobie  z  terapią, edukacją i wychowaniem swoich dzieci z autyzmem.   Na spotkaniach każdy dobrowolnie może omówić swój konkretny problem, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, troskami i radościami.

W bezpiecznej atmosferze rodzice mogą porozmawiać na każdy temat.

Na grupę wsparcia przychodzimy zawsze bez dzieci. To czas dla rodziców.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców i  opiekunów dzieci, uczestnictwo jest BEZPŁATNE.

Ewentualne pytania proszę kierować do prowadzących:
Anny Szałas  i Michała Próchniaka.

Szkoła dla rodziców.
                                                                                                                                           Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

 

Czy zadajesz sobie czasem pytania:

 • Czy jestem dobrym rodzicem?
 • Czy dobrze wychowuje moje dziecko?
 • Czy właściwie stawiam wymagania? Może wymagam za mało?
  A może za dużo?
 • Jakie wartości należy przekazać w wychowaniu?
 • Czy potrafię właściwie nagradzać i karać moje dziecko?
 • Dlaczego moje dziecko nie chce się uczyć?
 • Dlaczego moje dziecko nie wykonuje moich poleceń?
 • Co mogę ulepszyć, aby z radością przeżywać swoje rodzicielstwo?

Na te i inne pytania i problemy związane z wychowywaniem możesz znaleźć odpowiedź na spotkaniach w Szkole dla Rodziców.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą.

Motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców to:

„Wychowywać to kochać i wymagać.”

Każdy kto wychowuje chce mieć skuteczny sposób na porozumiewanie się i kontakt z dzieckiem. Jest to o tyle trudne, że nie ma jednakowych osób, tych samych sytuacji, gotowych recept idealnie pasujących do wszystkich i do wszystkiego. Lecz jako rodzice i wychowawcy nie musimy kroczyć po omacku i zdawać się tylko na intuicję i doświadczenia wyniesione z własnej rodziny. Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców pokazuje, że w wychowaniu potrzebne są konkretne umiejętności, których można się nauczyć.

Dla kogo?
Dla wszystkich rodziców (niezależnie od wieku dzieci), którzy chcą:

 • lepiej rozumieć dzieci,
 • skuteczniej się z nimi porozumiewać,
 • praktycznie wprowadzać w życie swojej rodziny ideę wzajemnego szacunku,
 • rozwiązywać nieuchronne między światem dorosłych i dzieci konflikty w sposób budujący,
 • stworzyć głębszą więź rodzinną

 

Jak?

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z omówień i wprowadzeń teoretycznych, a ich istotą są ćwiczenia. Spotkania odbywają się w małych grupach (12 osób).

Kto prowadzi?

Monika Tusińska – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

realizator rekomendowany Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, pedagog specjalny, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajmuje się  diagnozą i terapią dzieci młodszych (0-7 lat), matka 2 synów.

Anna Korpysa – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

realizator rekomendowany Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, pedagog specjalny, surdopedagog, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym.

Czas trwania, terminy

Warsztaty to 10 spotkań, odbywających się raz w tygodniu i trwających około 3 – 4 godz.

Dzień tygodnia oraz godzina rozpoczęcia spotkań zostaną ustalone ze zgłaszającymi się uczestnikami.
Godziny popołudniowe, prawdopodobnie ok. 16 – 17, w dni robocze (zajęcia nie mogą odbywać się w soboty i niedziele).

Gdzie?

Zajęcia będą odbywać się w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przy Al. Królewskiej 19 w Puławach (tel. 81 886 47 96)

Za ile?

Koszty udziału w warsztatach:

 • 40 zł
 • zakupienie we własnym zakresie książki A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” ok. 35 zł.

Zgłoszenia

O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie u prowadzących zajęcia:

Monika Tusińska  695 888 047

Anna Korpysa 691 240 277