1

ZASADY PRZYJĘĆ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Puławy, dnia 1 września 2020 r.

ZASADY PRZYJĘĆ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PUŁAWACH

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  KORONAWIRUSEM COVID 19

 

 

 1. Wizyty umawia lub odwołuje rodzic/opiekun prawny telefonicznie.
 2. W Poradni przyjmowane są osoby bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka, bóle głowy i mięśni, bóle gardła, duszności), które nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Na wizytę w Poradni dziecko przychodzi z jednym z rodziców lub opiekunów (bez osób towarzyszących, rodzeństwa itp.).
 1. Przed wejściem do gabinetu specjalisty rodzic/opiekun wypełnia ankietę kwalifikującą do usługi (ankiety wyłożone są na korytarzu oraz w sekretariacie).
 1. Rodzice/opiekunowie oczekujący na korytarzu zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
 2. Na terenie Poradni obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbicy zakrywających nos i usta.
 3. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym i powtórnie w gabinecie specjalisty.
 4. Decyzję o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.
 5. Rodzic zobowiązany jest posiadać kserokopie dokumentacji np. medyczne, opinii ze szkoły/placówki.
 6. Na wizytę w Poradni klienci zgłaszają się punktualnie, nie wcześniej jednak niż 10 minut przed wyznaczoną godziną.
 7. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad specjalista ma prawo odmówić przeprowadzenia badania/zajęć z dzieckiem.