„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Dariusz-Perszko-Kopia

Dariusz Perszko

dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trener i terapeuta Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej i Stowarzyszenia Aktywnego Rozwoju Osobowości dla Studentów w Warszawie w zakresie „Główne metody rozwojowej  i personalistycznej psychoterapii”, zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży,  autor publikacji z zakresy psychologii twórczości, wychowawczej i egzystencjalnej.

Piotr-Bentkowski

Piotr Bentkowski

pedagog

Nauczyciel Dyplomowany. Jestem absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie gdzie ukończyłem Pedagogikę Specjalną, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.
Ukończyłem Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, a następnie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyłem także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z zarządzania oświatą.

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią trudności szkolnych oraz prowadzę treningi EEG Biofeedback.
Interesuję się: turystyką, filmem, historią i kulturą Europy Wschodniej.

Agnieszka Biernacka – Olesiejuk

psycholog

Ukończyłam psychologię na KUL-u (2002r), pedagogiczne studia kwalifikacyjne na UMCS   ( 2005r) oraz studia podyplomowe – zarządzanie zasobami ludzkimi na WSPiA w Lublinie    ( 2006r). W 2010r ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Specjalizuję się w prowadzeniu treningów relaksacyjnych dla uczniów szkół średnich. Zawsze interesowało mnie to co nieświadome, wyparte, głęboko ukryte w naszej psychice a co tak bardzo rzutuje na nasze zachowanie, myśli, uczucia. Jako psychoterapeuta psychodynamiczny pracuję  z młodzieżą i rodzinami w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych. Praca ta przynosi mi wiele satysfakcji i daje poczucie zadowolenia

Angelika-Butryn

Angelika Butryn

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie (kierunek psychologia) oraz studia podyplomowe (Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zajmuję się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci młodszych oraz pomocą psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzę grupowe zajęcia wspierające gotowość szkolną oraz grupowe zajęcia psychomotoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Cieniuch-Krystyna

Krystyna Cieniuch

psycholog

Uczelnia: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Psychologia, specjalizacja wychowawcza ( 1982r. ) Podyplomowe studia z zakresu surdologopedii i afazjologii , Lublin (1995r. )

Praca w Poradni: Pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku szkolnym: diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, przyczyn trudności szkolnych. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych- niedowidzących, niedosłyszących, autystycznych. Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

 

Aneta-Ciesielska-GłowackaPoradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach
Aneta-Ciesielska-Głowacka

Aneta Ciesielska – Głowacka

pedagog

Ukończyłam studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej – resocjalizacja oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki  i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zajmuję się diagnozą  i wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzę grupowe zajęcia wspierające gotowość szkolną, grupowe zajęcia psychomotoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz treningi EEG Biofeedback.

Ewelina Cieślak – Muszyńska

referent

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – Administracja.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odpowiadam za właściwe funkcjonowanie kancelarii placówki. Rejestruję i obsługuję klientów Poradni. Opracowuję       i wydaję dokumenty wychodzące z placówki. Przyjmuję i klasyfikuję pisma przychodzące do Poradni. Wykonuje czynności zlecone przez Dyrektora Poradni.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Edyta Furtak

pedagog

Jestem absolwentką pedagogiki (specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna) na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz pedagogiki specjalnej na w/w uczelni. Dodatkowo posiadam tytuł inżyniera na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka ukończonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Moje obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z pedagogiką Marii Montessori. Poszerzam również wiedzę na temat metody czytania globalnego wśród uczniów dyslektycznych, a także dzieci w wieku przedszkolnym.

W mojej pracy zajmuję się diagnozowaniem trudności szkolnych i terapią pedagogiczną u uczniów z klas I – III szkół podstawowych.

Agnieszka Goluch-Romanowska

logopeda

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej (resocjalizacja) – na Wydziale Psychologii
i Pedagogiki UMCS w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe w Zakładzie Logopedii
i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie z zakresu logopedii, surdologopedii
i neurologopedii. Dodatkowo uzyskałam też kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.

Zajmuję się diagnozą  i terapią zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym. Pracuję też z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych,     z różnymi niepełnosprawnościami.

Jolanta Jankowska

logopeda

Ukończone studia magisterskie: Pedagogika – UW. Studia podyplomowe – Logopedia (UMCS), Surdologopedia (UMCS), Bibliotekoznawstwo z informacją naukową (UMCS).
Nauczyciel dyplomowany.

Pasje: podróże i książki.

Iwona Jarosz

psycholog

Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek psychologia, specjalizację wychowawczą (1987r). Dodatkowe kwalifikacje uzyskałem z zakresu oligofrenopedagogiki (2003r).

Na co dzień zajmuję się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszych. Diagnozuję rozwój umysłowy i emocjonalny, problemy i potrzeby rozwojowe dzieci. Udzielam porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Diagnozuję i opiniuję dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzę terapię dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jestem mężatką i matką dorosłej córki.

Ania-Korpysa
Ania-Korpysa

Anna Korpysa

pedagog

Absolwentka KUL -Wydziału Nauk Społecznych Kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej zorganizowany przez WODN KURSOR w Lublinie.

Nieustannie rozwijam swoje kwalifikacje i wzbogacam warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. W Poradni zajmuję się diagnozą dzieci w młodszym wieku szkolnym z: – trudnościami w nauce i grupy ryzyka dysleksji,
– wadą słuchu.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci z klas młodszych, mających problemy w początkowej nauce czytania i pisania.

Jestem realizatorem ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Aleksandra Oczkowska

psycholog

Ukończyłam psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, obecnie uzupełniam swój warsztat pracy uczestnicząc w 2-letnim Kursie Specjalizacyjnym z Psychoterapii dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych oraz w placówkach medycznych.
Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę i umiejętności dzięki poddawaniu ich stałej superwizji oraz uczestniczeniu w szkoleniach specjalistycznych dotyczących różnorodnej problematyki dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W poradni zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz wsparciem wychowawczym rodziców.

Monika Łagowska-Gaweł

psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: psychologia wychowawcza. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje. Uzyskałam przygotowanie pedagogiczne oraz inne specjalności z zakresu doradztwa zawodowego i społecznego, socjoterapii, profilaktyki i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu.

W swojej pracy zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży o szerokim spektrum trudności: w nauce, relacjach rówieśniczych, radzeniu sobie z emocjami i zachowaniem, zaburzeń rozwojowych. Pomagam rodzinom pokonać sytuacje kryzysowe, radzić sobie z problemami wychowawczymi, szkolnymi, przemocą w rodzinie. Zajmuję się też prowadzeniem indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla młodzieży i rodziców, wspieraniem szkół w realizacji działań profilaktycznych i z zakresu doradztwa zawodowego.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką dwóch synów.

Szymon Kotowski

psycholog

 

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku psychologia społeczna – specjalność: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz przygotowanie pedagogiczne na tej samej uczelni.

Od 2016 roku udzielam pomocy psychologicznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Puławach. Swoje doświadczenie zdobywałem również w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie prowadząc zajęcia terapeutyczne oraz rewalidacyjne.

Pasjonuję się muzyką oraz wędkarstwem odległościowym. Od 2019 roku jestem szczęśliwym tatą Zuzi.

Sylwia Mrowiec

pedagog

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz autyzmu (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu). Zajmuję się diagnozą trudności w nauce, diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Michał Próchniak

psycholog

Absolwent psychologii KUL, ukończyłem także studia podyplomowe z psychologii klinicznej w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie. Najczęściej pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami i opiekunami prawnymi w sytuacji straty lub żałoby. Zajmuję się również problemami wychowawczymi i szkolnymi. Dodatkowo pracuję i wspieram jako wolontariusz Hospicjum w Puławach.

 

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Danuta Rene-Błoch

psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalność psychologia rozwojowa. Studia podyplomowe: pedagogika – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią dzieci młodzieży w wieku wczesnoszkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Specjalizuję się w diagnozowaniu specyficznych i ogólnych trudności w nauce. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami wychowawczymi oraz ich rodzinami.

Anna-SzałasWolskaPoradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach

Anna Szałas

pedagog

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie : specjalność – pedagogika terapeutyczna. Studia podyplomowe w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie – logopedia.

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym.

Specjalizuję się w diagnozowaniu trudności w nauce oraz dysleksji rozwojowej.
Prowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.

Monika Tusińska

pedagog

Absol­wentka Wydziału Pedagogiki i Psy­cho­lo­gii UMCS w Lublinie – spe­cja­li­za­cja opiekuńczo – wycho­waw­cza ( 1998 r). Na tej samej uczelni ukoń­czyła Pody­plo­mowe Studia na kierunku oligofrenopedagogika ( 2001r.), a także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ( 2008 r.) Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej ( 2012 r.) oraz organizacji i zarzadzania oświatą ( 2011r.). Ukończyła kurs Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji ( 2014r.)

W Poradni zajmuje się diagnozą (w tym oceną gotowości szkolnej), terapią, orzecznictwem dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Przeprowadza także badania pedagogiczne dzieci z niepełnosprawnościami. Od roku 2011 prowadzi spotkania warsztatowe dla rodziców i nauczycieli: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.  Uważa, że najskuteczniejszą formą pomocy dziecku jest praca z rodziną.
Prywatnie matka dwóch synów: przedszkolaka i nastolatka.

Katarzyna Wójtowicz

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz studia podyplomowe nadające kwalifikacje do pełnienia zawodu psychotraumatologa na Collegium Humanum w Warszawie. Ponadto brałam udział w licznych kursach i szkoleniach przedmiotowych, np. Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej, Kurs Terapii Traumy, Integracyjna terapia osób po traumie, Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży, Terapia DBT w samookaleczeniach nastolatków itp. Doświadczenie w trakcie studiów zdobywałam pracując głównie z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (m.in. na oddziałach psychiatrycznych czy środowiskowych domach samopomocy), jako psycholog rozwijałam i nadal spełniam się w pracy w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach medycznych.

W poradni zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży.

Karol Wójcik

starszy specjalista

Jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie, o kierunku  Prawno – Administracyjnym.

Odpowiadam za właściwe funkcjonowanie kancelarii placówki, a do moich głównych obowiązków należą: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości, prowadzenie baz danych pracowników, zakup i prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także odpowiedzialność za dokonywane operacje kasowe oraz prace zlecone przez dyrektora i głównego księgowego jednostki. Zajmuję się również organizacją Zespołu Orzekającego wraz z redakcją  i wydawaniem orzeczeń.

Joanna Stępień

psycholog

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia (specjalność: wspieranie kształcenia i rozwoju) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności przez udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:  „Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”, „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”, „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym”, „Pozytywna dyscyplina – szkolenie bazowe dla nauczycieli” .

Prywatnie lubię dobrą kawę, książki i wycieczki po górach 🙂

image_pdfimage_print
Zadzwoń
Nawigacja

Facebook

Strona główna Skip to content