„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Korzystając z formularza wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie przez Poradnię, danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość.

[contact-form-7 id=”2352″ title=”Formularz”]

                                                                       

                                                                                                OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach (aleja Królewska 19,                                         24 – 100 Puławy, mail: poradnia.pulawy@wp.pl)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie za pośrednictwem strony internetowej https://poradnia.pulawy.pl/kontakt/ na podstawie art. 6 lit. a) ww. Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne do zadania pytania                             i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Państwa dane zostaną przekazanie firmie hostującej stronę internetową.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUŁAWACH

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUŁAWACH

im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego

24-100 Puławy,
Aleja Królewska 19
tel./fax 81 886 47 96

e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl

Telefony:

Sekretariat – wew – nr 12 (Karol Wójcik – specjalista d/s administracyjnych, Ewelina Cieślak – Muszyńska – referent)

Dyrektor – wew – nr 13 (dr Dariusz Perszko)

Pokój nr 1 – wew – nr 15 (pedagodzy: mgr Anna Szałas, mgr Sylwia Mrowiec)

Pokój nr 2 – wew – nr 16 (psycholog mgr Małgorzata Kozłowska, pedagog mgr Anna Korpysa)

Pokój nr 3 – wew – nr 17
(psycholog mgr Agnieszka Biernacka  – Olesiejuk, pedagog mgr Urszula Mikoś)

Pokój nr 4 – wew – nr 18
(psycholog mgr Michał Próchniak, psycholog mgr Iwona Jarosz)

Pokój nr 5 – wew – nr 19
(psycholog mgr Monika Łagowska-Gaweł, pedagog mgr Monika Tusińska)

Pokój nr 6 – wew – nr 20
(logopeda mgr Agnieszka Goluch-Romanowska, surdologopeda mgr Jolanta Jankowska)

Pokój nr 7 – wew – nr 21
(psycholog mgr Angelika Butryn, pedagog mgr Aneta Ciesielska-Głowacka)

Pokój nr 8 – wew – nr 22
(psycholog: mgr Krystyna Cieniuch, mgr Maciej Zwolski)

Pokój nr 9 – wew – nr 23
(psycholog: mgr Aneta Wolska, mgr Danuta Rene-Błoch)

Pokój nr 10

pedagodzy: mgr Piotr Bentkowski, mgr Edyta Furtak

Sekretariat pracuje w godz. 8:00 – 16:00